Franska fraser

I denna sektion kan du hitta franska fraser som kan användas i en rad olika vardagssituationer. Fraserna som har valts ut återspeglar modern, vardaglig användning av det franska språket. Om du har några förslag på nya fraser eller om du hittar några felaktigheter, vänligen kontakta oss!