Användarvillkor

Introduktion

Användning av Speak Languages webbsida och appar är föremål för följande villkor.

Speak Languages kan då och då uppdatera dessa villkor. Alla ändringar gäller från och med det datum då de läggs upp på vår webbsida, så vänligen kontrollera denna sida regelbundet.

Medlemskap

Medlemskap på Speak Languages är tillgängligt för personer som är 13 år eller äldre.

När du skapar och underhåller ditt konto, samtycker du till att uppge korrekt information. Att försöka uppträda som en annan person eller på något sätt presentera sig själv på ett felaktigt sätt är förbjudet.

Du bär ansvaret för att hålla dina kontouppgifter säkra, och samtycker till att hållas ansvarig för all aktivitet som sker via ditt konto. Ditt konto får inte delas med andra.

Konton får inte säljas eller på annat sätt överföras till andra personer.

Speak Languages förbehåller sig rätten att avsluta konton av olika anledning och utan förvarning. Om ditt konto annulleras eller avslutas, kan Speak Languages radera information eller innehåll som är kopplats till ditt konto. Vi ansvarar inte för förlust av sådan information.

Personlig information

I samband med driften av våra webbsidor samlar vi in information om användarna av webbsidorna. För att se vilken sorts information vi samlar in, och hur vi använder den, vänligen läs vår Integritetspolicy, vilken du måste samtycka till om du vill använda våra tjänster.

Acceptabel användning

Speak Languages strävar efter att erbjuda en trevlig och angenäm miljö där språkstuderande kan lära sig mer och mötas. All användning av webbsidorna som är antisocial eller illegal kommer inte att tolereras och ditt konto kommer då att stängas utan förvarning.

I synnerhet samtycker du till att inte:

  • främja någon kommersiell produkt, tjänst, tillställning eller webbsida
  • skicka skräppost, kedjebrev, eller något annat meddelande som kan orsaka irritation eller obehag för mottagaren
  • samla in eller spara uppgifter om våra användare, eller av dem publicerad information, för något ändamål
  • kräva personlig information från någon användare som är yngre än arton år
  • publicera obscent, våldsamt eller på annat sätt stötande material
  • publicera upphovsrättsskyddat material, såvida du inte innehar upphovsrätten
  • publicera material som är ärekränkande, eller på annat sätt kränker rättigheterna för någon annan person, inklusive rätten till integritet
  • publicera telefonnummer, e-postadresser, eller gatuadresser till individer, inklusive dig själv
  • använda automatiserade skript eller programvara för att komma åt våra sidor eller appar
  • använda våra tjänster på ett sådant sätt som överbelastar dem eller som hindrar dem från att fungera effektivt

Speak Languages kan övervaka användningen av våra tjänster för att säkerställa att villkoren följs.

All misstänkt illegal aktivitet kommer att rapporteras till lämplig myndighet.

Ägande av innehåll

Innehåll på Speak Languages webbsida och appar, exklusive innehåll som publicerats av användare som beskrivs nedan, tillhör Speak Languages och skyddas av upphovsrätten. Detta inkluderar alla texter, bilder, ljudklipp och koder som publicerats som del av våra produkter och tjänster.

Vi ser gärna att användare skriver ut sidor från våra webbplatser så länge de endast används för personligt, icke-kommersiellt bruk, och webbadresserna till sidorna som skrivs ut finns på de utskrivna sidorna.

Om du vill återskapa eller återanvända vårt innehåll för annat ändamål, vänligen kontakta oss och vi kommer att överväga din förfrågan.

Inom Speak Languages webbsida och appar, finns möjligheten för användare att bidra med innehåll, t.ex. genom att skapa en personlig profil. Du fortsätter att äga upphovsrätten till allt material du publicerar. Genom att publicera sådant innehåll ger du dock oss en global, evig, oåterkallelig, icke-exklusiv licens att publicera, använda och ändra ditt innehåll i alla medier.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller ändra allt innehåll som du publicerar, eller meddelanden som du skickar via våra tjänster, av driftsmässiga eller redaktionella skäl.

Eftersom vi förväntar oss att våra egna upphovsrätter respekteras, respekterar vi också andras rättigheter. Om du tror att din immateriella egendom har åsidosatts på något sätt, vänligen kontakta oss och vi kommer att göra vårt bästa för att lösa ditt problem.

Meddelanden

Då och då kommer Speak Languages att skicka dig e-postmeddelanden som relaterar till ditt konto eller annan information relaterad till våra tjänster. Genom att du registrerar dig på Speak Languages samtycker du till att ta emot sådana meddelanden.

Vi kommer inte att vidarebefodra dina uppgifter till tredje part, om inte lagen kräver detta, för t.ex. brottsbekämpning.

Friskrivningsklausul

Om du väljer att använda vår webbsida eller appar, gör du detta på egen risk. Våra tjänster erbjuds som "de är" och som "de finns tillgängliga". Vi tar inget ansvar för tjänsternas lämplighet för ett visst ändamål, eller för innehållets ackuratess.