Tala om tiden

deux heures moins cinq
deux heures moins dix
deux heures moins vingt
deux heures moins vingt-cinq
dix heures quinze
dix heures trente
dix heures quarante-cinq
dix heures (du matin)
trois heures de l'après-midi
neuf heures du soir
dix-huit heures
midi
minuit

Det är även möjligt att ange klockslag på franska genom att säga slagen timme följt av heure(s), följt av antal minuter, t.ex:

11h4711.47
14h1314.13

Klockor

ma montre ...
avance
retarde
cette pendule ... un peu
avance
retarde
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga franska fraser på denna sida. Klicka bara på en fras för att höra hur den låter.