Speak Languages
Världens bästa språkparlörer

Parlörer

Frasguider och ordlistor med ljudinspelningar för många olika språk.

Om Speak Languages

Målet med Speak Languages är att bidra med hjälpmedel av hög kvalitet för vuxna som önskar lära sig ett främmande språk över nätet.

Vår webbsida inkluderar:

  • Ordböcker som grundligt täcker alla väsentliga uttryck du behöver för att resa eller bo i ett främmande land
  • Ämnesordlistor, som tillåter en snabb överblick över viktiga ord
  • Högkvalitativt ljud, professionellt inspelat av talare på modersmålsnivå

Vår webbsida är helt gratis.

Sammanfattningsvis är vår webbsida en omfattande, högkvalitativ tjänst för alla som vill lära sig eller bli bättre på ett främmande språk.