På banken

När du går till banken eller behöver använda en uttagsautomat, kan dessa franska uttryck komma till användning.

Göra transaktioner

Je voudrais retirer 100 euros, s'il vous plaîtJag skulle vilja ta ut 100 euro, tack
Je voudrais faire un retraitJag skulle göra ett uttag
Vous préférez des petites ou des grosses coupures?Vilka valörer vill du ha?
Vous pourriez me donner de plus petites coupures?Kan du ge mig mindre sedlar?
Je voudrais déposer cette somme, s'il vous plaîtJag skulle vilja sätta in detta, tack
Je voudrais déposer ce chèque sur mon compte, s'il vous plaîtJag skulle vilja sätta in den här checken, tack
Quel est le délai d'encaissement de mon chèque?Hur många dagar tar det att få in checken på kontot?
Vous avez une pièce d'identité?Har du någon legitimation?
J'ai …Jag har mitt …
mon passeportpass
mon permis de conduirekörkort
ma carte d'identitéID-kort
Votre compte est à découvertDitt konto är övertrasserat
Je voudrais effectuer un virement sur ce compteJag skulle vilja föra över pengar till det här kontot
Vous pourriez virer 1.000 € de mon compte courant sur mon compte d'épargne?Kan du överföra 1 000 € från mitt nuvarande konto till mitt sparkonto?

Övriga tjänster

Je voudrais ouvrir un compteJag skulle vilja öppna ett konto
Je voudrais ouvrir un compte privéJag skulle vilja öppna ett personkonto
Je voudrais ouvrir un compte professionnelJag skulle vilja öppna ett företagskonto
Vous pourriez m'indiquer le solde de mon compte, s'il vous plaît?Skulle du vilja vara snäll och kolla mitt saldo?
Vous pourriez m'imprimer un relevé de compte, s'il vous plaît?Skulle jag kunna få ett kontoutdrag, tack?
Je voudrais changer de l'argentJag skulle vilja växla lite pengar
Je voudrais commander des devises étrangèresJag skulle vilja beställa lite utländsk valuta
Quel est le taux de change de la livre sterling?Vad är växelkursen för det brittiska pundet?
Je voudrais …Jag skulle behöva lite …
des euroseuro
des livres sterling
des francs suisse
des dollars américainsUSA-dollar
Je voudrais commander un nouveau chéquier, s'il vous plaîtSkulle jag kunna få beställa ett nytt checkhäfte, tack?
Je voudrais annuler un chèqueJag skulle vilja annullera en check
Je voudrais annuler ce virement automatiqueJag skulle vilja annullera ett stående betalningsuppdrag

Andra användbara fraser

Où est le distributeur de billets le plus proche?Var ligger närmsta uttagsautomat?
Quel est le taux d'intérêt de ce compte?Vad är det för räntesats på detta konto?
Quel est le taux d'intérêt actuel pour les prêts personnels?Vad är det för nuvarande räntesats på personlån?
J'ai perdu ma carte bancaireJag har tappat bort mitt bankkort
Je voudrais déclarer …Jag skulle vilja anmäla ett …
la perte de ma carte bancaireborttappat kreditkort
le vol de ma carte bancairestulet kreditkort
On a un compte jointVi har ett gemensamt konto
Je voudrais vous signaler mon changement d'adresseJag skulle vilja meddela en adressändring
J'ai oublié mon mot de passe pour mon compte bancaire en ligne.Jag har glömt mitt lösenord till internetbanken
J'ai oublié le code secret pour ma carteJag har glömt PIN-koden till mitt kort
Je vous en enverrai un autreJag skickar ett nytt till dig
Je voudrais prendre rendez-vous avec …Skulle jag kunna få boka ett möte med …
le gérant de la banquebankdirektören
un conseiller financieren ekonomisk rådgivare
Je voudrais me renseigner pour un emprunt immobilierJag skulle vilja prata med någon angående mitt lån

Använda en uttagsautomat

Introduire votre carteSätt in ditt kort
Entrer votre code secretAnge din PIN-kod
Code non valideFel PIN-kod
EntrerOK/Enter
CorrectÄndra
AnnulerAnnullera
Retrait d'espècesKontantuttag
Autre montantAnnat belopp
Veuillez patienterVänligen vänta
On vérifie le montantSedlarna räknas
Solde insuffisantOtillräckliga medel
Solde de votre compteSaldo
Afficher à l'écranPå skärmen
Imprimer un reçuUtskrivet
Autre service?Andra tjänster
Désirez-vous un reçu?Önskas kvitto?
Retirer votre carteDra ut kortet
QuitterAvbryt
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga franska fraser på denna sida. Klicka bara på en fras för att höra hur den låter.