Danska fraser

I denna sektion kan du hitta danska fraser som kan användas i en rad olika vardagssituationer. Fraserna som har valts ut återspeglar modern, vardaglig användning av det danska språket. Om du har några förslag på nya fraser eller om du hittar några felaktigheter, vänligen kontakta oss!