Denna sida innehåller ett brett utbud av material för din danskainlärning. Lär dig några grundläggande fraser, utöka ditt ordförråd eller hitta en språkpartner att träna med.

Om det danska språket

Danska talas av ungefär 5,5 miljoner. De flesta av dessa bor i Danmark. Det finns ungefär 50 000 dansktalande människor i norra Tyskland samt i mindre grupper i USA, Kanada och Argentina.

Danska är ett av de officiella språken på Grönland och Färöarna. Vid sidan av engelska studeras danska också som utländskt språk av de flesta eleverna på Island.

Nyhavn, Köpenhamn
Nyhavn, Köpenhamn

Så varför ska man lära sig danska?

Danskar uppskattar alla försök att tala deras språk vilket gör det desto roligare att praktisera det du har lärt dig. En resa till eller vistelse i Danmark blir desto roligare om du tar dig tid att lära dig lite av språket innan resan.

Kan förstås i hela Skandinavien
Danska förstås i stor utsträckning i andra skandinaviska länder som t.ex. Sverige, Norge och Island, så du kommer att tycka att det är väsentligt användbart när du reser i den här delen av världen.

Det är en utmaning
Trots att dansk grammatik har mycket gemensamt med med engelska är det inte ett språk som är speciellt enkelt att lära sig. Detta beror i huvudsak på det relativt komplexa uttalet. Om du är en duktig lingvist som söker en utmaning borde du testa dig själv genom att lära dig danska.

Andra språk