Nödlägen

Här följer några danska fraser och utrop som används i nödlägen och andra svåra situationer. Förhoppningsvis kommer du inte att behöva använda dem!

Hjælp!Hjälp!
Vær forsigtig!Var försiktig!
Pas på!Se upp!
Vær sød at hjælpe migVar snäll och hjälp mig

Medicinska nödfall

Ring efter en ambulance!Ring en ambulans!
Jeg har brug for en lægeJag behöver en läkare
Der er sket en ulykkeDet har hänt en olycka
Skynd jer venligst!Skynda på snälla!
Jeg har skåret migJag har skurit mig
Jeg har brændt migJag har bränt mig
Er du ok?Är du ok?
Er alle ok?Är alla ok?

Brott

Stop tyven!Stanna, tjuv!
Ring efter politiet!Ring polisen!
Min pung er blevet stjåletMin plånbok har blivit stulen
Min taske er blevet stjåletMin portmonnä har blivit stulen
Min håndtaske er blevet stjåletMin handväska har blivit stulen
Min bærbare er blevet stjåletMin laptop har blivit stulen
Jeg vil gerne melde et tyveriJag skulle vilja anmäla en stöld
Jeg er blevet bestjåletJag har blivit rånad
Jeg er blevet overfaldetJag har blivit överfallen

Eldsvåda

Brand!Det brinner!
Ring efter brandvæsnet!Ring brandkåren!
Kan du lugte noget brændt?Känner du att det luktar rök?
Det brænderDet brinner
Bygningen brænderByggnaden brinner

Andra svåra situationer

Jeg er faret vildJag är vilse
Vi er faret vildVi är vilse
Jeg kan ikke finde …Jag kan inte hitta …
mine nøglermina nycklar
mit pasmitt pass
min mobilmin mobil
Jeg har mistet …Jag har tappat …
min pengepungmin plånbok
min pungmin väska
mit fotografiapparatmin kamera
Jeg har smækket mig ude af …Jag är utelåst från …
min bilmin bil
mit værelsemitt rum
Lad mig væreSnälla, lämna mig ifred
Gå væk!Försvinn!
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga danska fraser på denna sida. Klicka bara på en fras för att höra hur den låter.

Stöd vårt arbete

Hjälp oss att förbättra den här sidan genom att bli en supporter på Patreon. Fördelarna inkluderar borttagning av alla annonser från webbplatsen och tillgång till Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en supporter