Engelska

This site contains a wide range of materials to help you learn English. Pick up some basic phrases, expand your vocabulary, or find a language partner to practise with.

Om dessa källor

Our aim is to provide a high quality resource for those who wish to learn English online.

Åtkomst till sidan är gratis.

Ljud finns tillgängligt för alla fraser och ordlistor på denna webbsida. Ljudfilerna är av högsta kvalitet och har spelats in av personer med engelska som modersmål.

Fraserna och orden på denna sida är på brittisk engelska, men språket du lär dig kommer att göra det möjligt för dig att göra dig förstådd var som helst i världen där det talas engleska.

Om du har några kommentarer eller förslag, eller lägger märke till något misstag hur litet det än kan vara, var snäll och kontakta oss — vi uppskattar din feedback.


Westminister Bridge och the Houses of Parliament

Om det engelska språket

Över 350 miljoner människor har engelskan som sitt modersmål, därav 55 miljoner i Storbritannien och mer än 200 miljoner i USA. Det är ett officielt språk i mer än 50 länder runtom i världen.

Det totala antalet människor som kan tala engelska, inklusive de som talar det som andraspråk är över en miljard.

Engelska är ett relativt lätt språk att lära sig. Med lite övning borde du snart kunna hantera de flesta vardagliga situationer.

Så varför ska man lära sig engelska?

Ett internationellt språk
Att lära dig tala engelska kommer att innebära att du kommer att kunna kommunicera med ett stort antal människor runt om i världen.

Förbättra dina karriärmöjligheter
I en alltmer sammanbunden värld är engelskspråkighet en stor fördel för många jobb. Engelska är även det mest utbredda språket när det gäller internationella affärer.

Resor
En resa till vilket engelskspråkigt land som helst kan bli avsevärt berikad om du kan lite av språket. Åven i länder där engelska inte är det lokala språket, kommer du att ha stor nytta av engelskan på dina resor.

Andra språk