Denna sida innehåller ett brett utbud av material för din svenskainlärning. Lär dig några grundläggande fraser, utöka ditt ordförråd eller hitta en språkpartner att träna med.

Om det svenska språket

Svenska talas av ungefär 9 miljoner människor i Sverige och ytterligare av 300 000 människor i Finland där det är ett officiellt språk. De personer i Finland som talar svenska bor huvudsakligen längs den sydvästra och södra kusten samt på ön Åland i Östersjön som tillhör Finland.

Svenska ingår i den nordgermanska (eller skandinaviska) språkgruppen i den indoeuropeiska språkfamiljen tillsammans med danskan och norskan. Svenskan är nära släkt med danskan och norskan och de kan i viss mån förstås sinsemellan.

Göteborg, Sverige
Göteborg, Sverige

Så varför ska man lära sig svenska?

Resor
Nästan alla svenskar är ypperliga lingvister. Att kunna tala svenska gör ett besök i Sverige mycket roligare eftersom du kommer att kunna ta dig runt i städer som Stockholm på egen hand och förstå butiksskyltar och restaurangmenyer utan att någon behöver översätta åt dig.

Kultur
Sverige har en stark konstnärlig och litterär kultur och utmärker sig genom konstarterna som framförs inför publik. Sverige har även en rik tradition av musik som omfattar flera genrer som klassisk musik, körsång, folk-, pop-, rock- och framför allt jazzmusik. Att lära sig svenska gör att du bättre kan ta till dig detta och integrera dig socialt.

Andra språk