Denna sida innehåller ett brett utbud av material för din estländskainlärning. Lär dig några grundläggande fraser, utöka ditt ordförråd eller hitta en språkpartner att träna med.

Om det estländska språket

Estniska talas av ungefär 1,1 miljoner människor världen över, varav ca. 950 000 lever i Estland.

Estniska ingår i gruppen finsk-urgiska språk och är nära släkt med finska och på längre håll med ungerska. Det är inte ett indoeuropeiskt språk, som t.ex. franska eller spanska, och p.g.a. detta är många av orden i estniskan helt okända för någon som har engelska som modersmål.

Estniska är visserligen inte ett språk som är enkelt att lära sig för en engelskspråkig. Men låt dig inte avskräckas! Med lite övning kommer du snart att kunna klara dig i de flesta vardagssituationerna!

Gamla staden i Tallinn i vinterskrud
Gamla staden i Tallinn i vinterskrud

Så varför ska man lära sig estländska?

Du får ta del av en utmaning
Med sina 14 olika kasus och en fullständigt oigenkänlig vokabulär sätter estniskan till och med den bästa lingvisten på prov! Om du tidigare har studerat andra europeiska språk kommer du att uppleva det som uppfriskande att lära dig ett språk där du måste börja om från ruta ett.

Ett skönklingande språk
Estniska består av exotiskt vokalrika ord och en nästan sjungande intonation och är enligt mångas uppfattning ett av världens mest skönklingande språk.

Ett givande språk
Ester uppskattar verkligen alla försök som en utlänning gör att prata deras språk vilket gör det särskilt kul att sätta det du lärt dig i praktiken. En resa till eller vistelse i Estland blir definitivt mycket upplevelserikare om du tar dig tid att lära dig lite av språket innan resan.

Andra språk