Svenska fraser

I denna sektion kan du hitta svenska fraser som kan användas i en rad olika vardagssituationer. Fraserna som har valts ut återspeglar modern, vardaglig användning av det svenska språket. Om du har några förslag på nya fraser eller om du hittar några felaktigheter, vänligen kontakta oss!