Tala om tiden

Lär dig hur du talar om tiden på italienska.

På italienska används 12-timmarsklockan oftast för att ange klockslag. 24-timmarsklockan används främst för tidtabeller.

Fråga om tiden

che ore sono?what's the time?
che ora è?what's the time?
mi può dire l'ora, per favore?could you tell me the time, please? (polite)
sa per caso che ore sono?do you happen to have the time? (polite)
sa che ora è?do you know what time it is? (polite)

Ange tiden

è …it's ... (the singular form, used when the hour part of the time is one o'clock, as well as at noon and midnight)
sono …it's ... (the plural form, used for all other times)
esattamente ...
all'incirca ...
quasi ...
appena passata ...
appena passate ...
l'una
le due
l'una e un quarto
le due e un quarto
l'una e mezza
le due e mezza
un quarto alle due
un quarto alle tre
l'una e cinque
l'una e dieci
l'una e venti
l'una e venticinque
cinque alle due
dieci alle due
venti alle due
venticinque alle duetwenty-five to two
dieci e quindici
dieci e trenta
dieci e quarantacinque
dieci del mattino
sei di sera
mezzogiorno
mezzanotte

Det är även möjligt att ange klockslag på italienska genom att säga slagen timme följt av antal minuter, följt, om nödvändigt, av ordet di mattina (från kl. 5 på morgonen till lunchtid), di pomeriggio (från lunchtid till kl. 6 på kvällen, di sera (från kl. 6 på kvällen till midnatt), eller di notte (från midnatt till kl. 5 på morgonen), t.ex:

11.47 di mattina11.47am
14.13 di sera2.13pm

Klockor

il mio orologio va ...my watch is ...
avanti
indietro
quell'orologio va un po' ...that clock's a little ...
avanti
indietro
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga italienska fraser på denna sida. Klicka bara på en fras för att höra hur den låter.

Stöd vårt arbete

Hjälp oss att förbättra den här sidan genom att bli en supporter på Patreon. Fördelarna inkluderar borttagning av alla annonser från webbplatsen och tillgång till Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en supporter