Vädret

Här följer några italienska fraser du kan använda när du pratar om vädret.

che tempo fa?hur är vädret?
com'è il tempo?
è bel tempo
è brutto tempo
sta piovendodet regnar
sta nevicandodet snöar
c'è molto ventodet är blåsigt
è umido
fa caldodet är varmt
fa freddodet är kallt
è molto caldo
è molto freddo