Väderstrecken

Lär dig kompassriktningarna på estländska.

põhinord
kirrenordost
idaost
kagusydost
lõunaUte på lunch
edelsydväst
lääsväst
loenordväst