Estländska fraser

I denna sektion kan du hitta estländska fraser som kan användas i en rad olika vardagssituationer. Fraserna som har valts ut återspeglar modern, vardaglig användning av det estländska språket. Om du har några förslag på nya fraser eller om du hittar några felaktigheter, vänligen kontakta oss!