Hos läkaren

Om du behöver uppsöka läkaren under din vistelse, kommer några av dessa fraser att vara användbara.

I receptionen

I'd like to see a doctor jag skulle vilja träffa en läkare
do you have an appointment? har du någon bokad tid?
is it urgent? är det akut?
I'd like to make an appointment to see Dr … jag skulle vilja boka en tid hos dr …
Robinson Robinson
do you have any doctors who speak …? har ni några läkare som talar …?
Spanish spanska
do you have private medical insurance? har ni privata sjukförsäkringar?
have you got a European Health Insurance card? har du något europeiskt sjukförsäkringskort?
please take a seat slå dig ner
the doctor's ready to see you now doktorn kan ta emot dig nu

Diskussion om symtom

how can I help you? vad kan jag hjälpa dig med?
what's the problem? vad har du för problem?
what are your symptoms? vad har du för symptom?
I've got a … Jag har …
temperature feber
sore throat ont i halsen
headache ont i huvudet
rash utslag på huden
I've been feeling sick jag har mått dåligt
I've been having headaches jag har haft huvudvärk
I'm very congested jag är mycket täppt i näsan
my joints are aching jag har ledvärk
I've got diarrhoea jag har diarée
I'm constipated jag är förstoppad
I've got a lump jag har en knöl
I've got a swollen … jag är svullen i …
ankle vristen
I'm in a lot of pain jag har väldigt ont
I've got a pain in my … jag har mycket ont i …
back ryggen
chest bröstet
I think I've pulled a muscle in my leg jag tror jag har sträckt en muskel i benet
I'm … jag har …
asthmatic astma
diabetic diabetes
epileptic epelepsi
I need … jag behöver …
another inhaler en ny inhalator
some more insulin mer insulin
I'm having difficulty breathing jag har problem att andas
I've got very little energy jag känner mig orkeslös
I've been feeling very tired jag har känt mig mycket trött
I've been feeling depressed jag har känt mig nedstämd
I've been having difficulty sleeping jag har haft svårt att sova
how long have you been feeling like this? hur länge har du känt det så här?
how have you been feeling generally? hur har du känt dig allmänt?
is there any possibility you might be pregnant? finns det någon möjlighet att du kan vara gravid?
I think I might be pregnant jag tror att jag kan vara gravid
do you have any allergies? har du några allergier?
I'm allergic to antibiotics jag är allergisk mot antibiotika
are you on any sort of medication? tar du några mediciner?
I need a sick note jag behöver ett sjukintyg

Undersökningen

can I have a look? kan jag ta en titt?
where does it hurt? var gör det ont?
it hurts here det gör ont här
does it hurt when I press here? gör det ont om jag trycker här?
I'm going to take your … jag ska ta … på dig
blood pressure blodtrycket
temperature temperaturen
pulse pulsen
could you roll up your sleeve? skulle du kunna kavla upp ärmen?
your blood pressure's … ditt blodtryck är …
quite low ganska lågt
normal normalt
rather high ganska högt
very high mycket högt
your temperature's … din temperatur är …
normal normal
a little high lite hög
very high mycket hög
open your mouth, please kan du öppna munnen är du snäll?
cough, please kan du hosta är du snäll?

Behandling och råd

you're going to need a few stiches du behöver sys med några stygn
I'm going to give you an injection jag ska ge dig en spruta
we need to take a … vi måste ta ett …
urine sample urinprov
blood sample blodprov
you need to have a blood test du behöver ta ett blodprov
I'm going to prescribe you some antibiotics jag ska skriva ut lite antibiotika till dig
take two of these pills three times a day ta två av de här tabletterna tre gånger om dagen
take this prescription to the chemist ta med det här receptet till apotekaren
do you smoke? röker du?
you should stop smoking du borde sluta röka
how much alcohol do you drink a week? hur mycket alkohol dricker du på en vecka?
you should cut down on your drinking du borde minska ditt alkoholintag
you need to try and lose some weight du borde försöka gå ner lite i vikt
I want to send you for an x-ray jag vill remittera dig till röntgen
I want you to see a specialist jag vill att du ska träffa en specialist
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga engelska fraser på denna sida. Klicka bara på en fras för att höra hur den låter.

Mobilapp

Vår prisbelönta engelska språkguide för Androidenheter innehåller över 6000 användbara fraser och ord med ljudfiler.

Get it on Google Play

Stöd vårt arbete

Hjälp oss att förbättra den här sidan genom att bli en supporter på Patreon. Fördelarna inkluderar borttagning av alla annonser från webbplatsen och tillgång till Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en supporter