På apoteket

Dessa engelska fraser kommer till anvädning när du befinner dig på apoteket.

I'd like some … jag skulle behöva …
toothpaste tandkräm
paracetamol paracetamol
I've got a prescription here from the doctor jag har en recept från min läkare
have you got anything for …? har ni någonting mot…?
cold sores munsår
a sore throat ont i halsen
chapped lips torra läppar
a cough hosta
travel sickness åksjuka
athlete's foot fotsvamp
can you recommend anything for a cold? kan du rekommendera någonting mot förkylning
I'm suffering from … jag lider av …
hay fever hösnuva
indigestion matsmältningsbesvär
diarrhoea diarré
I've got a rash jag har utslag
you could try this cream prova denna kräm
if it doesn't clear up after a week, you should see your doctor om det inte avtar efter en vecka, bör du söka upp din läkare
have you got anything to help me stop smoking? har ni någonting som hjälper mig att sluta röka?
have you tried nicotine patches? har du provat/testat nikotinplåster?
can I buy this without a prescription? kan jag köpa det/den utan recept?
it's only available on prescription det/den är receptbelagt/receptbelagd
does it have any side-effects? har det/den några biverkningar?
it can make you feel drowsy du kan bli dåsigt
you should avoid alcohol du bör undvika alkohol
I'd like to speak to the pharmacist, please jag skulle vilja prata med en apotekare
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga engelska fraser på denna sida. Klicka bara på en fras för att höra hur den låter.

Mobilapp

Vår prisbelönta engelska språkguide för Androidenheter innehåller över 6000 användbara fraser och ord med ljudfiler.

Get it on Google Play