Tala om tiden

Lär dig hur du talar om tiden på ryska.

The 24-hour clock is widely used in Russian, although the 12-hour clock is also common, particularly in less formal situations.

Fråga om tiden

сколько времени?what's the time?
который час?what's the time?
скажите, пожалуйста, сколько времени?could you tell me the time, please?
не подскажете который час?do you happen to have the time?
вы знаете сколько сейчас времени?do you know what time it is?

Ange tiden

сейчас ...it's ...
ровно ...
примерно ...
почти ...
немного больше, чем ...
час
два часа
три часа
четыре часа
пять часов
шесть часов
семь часов
восемь часов
девять часов
десять часов
одиннадцать часов
двенадцать часов
четверть второго
четверть третьего
половина второго
половина третьего
без четверти два
без четверти три
пять минут второго
десять минут второго
двадцать минут второго
двадцать пять минут второго
без пяти два
без десяти два
без двадцати два
без двадцати пяти два
десять часов пятнадцать минут
десять часов тридцать минут
десять часов сорок пять минут
десять часов утра
шесть часов вечера
полдень
полночь

Det även möjligt att ange klockslag på ryska genom att säga slagen timme följt av antal minuter. Detta kan följas av утра (från kl. 4 på morgonen till lunchtid), дня (från lunchtid till kl. 5 på eftermiddagen), вечера (från kl. 5 till midnatt), eller ночи (från midnatt till 4 på morgonen), om nödvändigt, t.ex:

десять сорок два утра10.42am
четыре пятнадцать дня4.15pm

Klockor

мои часы ...my watch is ...
спешат
отстают
эти часы немного ...that clock's a little ...
спешат
отстают
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga ryska fraser på denna sida. Klicka bara på en fras för att höra hur den låter.