Tala om tiden

без пяти два
без десяти два
без двадцати два
без двадцати пяти два
десять часов пятнадцать минут
десять часов тридцать минут
десять часов сорок пять минут
десять часов утра
шесть часов вечера
полдень
полночь

Det även möjligt att ange klockslag på ryska genom att säga slagen timme följt av antal minuter. Detta kan följas av утра (från kl. 4 på morgonen till lunchtid), дня (från lunchtid till kl. 5 på eftermiddagen), вечера (från kl. 5 till midnatt), eller ночи (från midnatt till 4 på morgonen), om nödvändigt, t.ex:

десять сорок два утра10.42am
четыре пятнадцать дня4.15pm

Klockor

мои часы ...my watch is ...
спешат
отстают
эти часы немного ...that clock's a little ...
спешат
отстают
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga ryska fraser på denna sida. Klicka bara på en fras för att höra hur den låter.