Steve Bannon Scaramucci

Steve Bannon Scaramucci

Personlig information

Ålder: 65

Språk

Jag pratar:

Jag håller på att lära mig: