På posten

Dessa italienska fraser kommer till anvädning på posten, när du behöver köpa frimärken, skicka brev, eller utnyttja någon av deras övriga tjänster.

mi da una busta, per favore?
mi da una confezione di buste, per favore?
una busta, per favore
una confezione di buste, per favore
un francobollo per l'Inghilterra, per favore
due francobolli per l'Inghilterra, per favore
dov'è la cassetta delle lettere?var är postlådan?