Hälsa

Du kan få användning för dessa italienska fraser när du pratar om din hälsa.

non mi sento benejag mår inte bra
non mi sento molto benejag mår inte så bra
ho bisogno di un dottorejag behöver en läkare
ho mal di testajag har huvudvärk
mi fa male la testa
hai un antidolorifico, per favore?
ha un antidolorifico, per favore?