Nummer

Lär dig siffror på franska.

Grundtal

zéronoll
unett
deuxtvå
troistre
quatrefyra
cinqfem
sixsex
septsju
huitåtta
neufnio
dixtio
onzeelva
douzetolv
treizetretton
quatorzefjorton
quinzefemton
seizesexton
dix-septsjutton
dix-huitarton
dix-neufnitton
vingttjugo
vingt-et-untjugoett
vingt-deuxtjugotvå
vingt-troistjugotre
vingt-quatretjugofyra
vingt-cinqtjugofem
vingt-sixtjugosex
vingt septtjugosju
vingt-huittjugoåtta
vingt-neuftjugonio
trentetrettio
trente-et-untrettioett
trente-deuxtrettiotvå
quarantefyrtio
cinquantefemtio
soixantesextio
soixante-dixsjuttio
quatre-vingtsåttio
quatre-vingt-dixnittio
centetthundra
cent-unetthundraett
deux-centstvåhundra
trois-centstrehundra
milleettusen
deux-milletvåtusen
trois-milletretusen
un millionen miljon
un milliarden miljard

Repetitioner

une foisen gång
deux foistvå gånger
trois foistre gånger
quatre foisfyra gånger
cinq foisfem gånger

Ordningstal

premierförsta
deuxième, secondandra
troisièmetredje
quatrièmefjärde
cinquièmefemte
sixièmesjätte
septièmesjunde
huitièmeåttonde
neuvièmenionde
dixièmetionde
onzièmeelfte
douzièmetolfte
treizièmetrettonde
quatorzièmefjortonde
quinzièmefemtonde
seizièmesextonde
dix-septièmesjuttonde
dix-huitièmeartonde
dix-neuvièmenittonde
vingtièmetjugonde
vingt-et-unièmetjugoförsta
vingt-deuxièmetjugoandra
vingt-troisièmetjugotredje
trentièmetrettionde
quarantièmefyrtionde
cinquantièmefemtionde
soixantièmesextionde
soixante-dixièmesjuttionde
quatre-vingtièmeåttionde
quatre-vingt-dixièmenittionde
centièmehundrade

Andra användbara ord

environcirka
plus demer än
moins deunder

Exempel

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3 2943294
9 7559755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga franska ord på denna sida. Klicka bara på ett ord för att höra hur det låter.

Stöd vårt arbete

Hjälp oss att förbättra den här sidan genom att bli en supporter på Patreon. Fördelarna inkluderar borttagning av alla annonser från webbplatsen och tillgång till Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en supporter