Nummer

Lär dig siffror på franska.

Grundtal

zéronoll
un, uneett
deuxtvå
troistre
quatrefyra
cinqfem
sixsex
septsju
huitåtta
neufnio
dixtio
onzeelva
douzetolv
treizetretton
quatorzefjorton
quinzefemton
seizesexton
dix-septsjutton
dix-huitarton
dix-neufnitton
vingttjugo
vingt et un or vingt-et-untjugoett
vingt-deuxtjugotvå
vingt-troistjugotre
vingt-quatre
vingt-cinq
vingt-six
vingt-sept
vingt-huit
vingt-neuf
trentetrettio
trente et un or trente-et-un
trente-deux
trente-trois
quarantefyrtio
cinquantefemtio
soixantesextio
soixante et un or soixante-et-un
soixante-deux
soixante-trois
soixante-quatre
soixante-cinq
soixante-six
soixante-sept
soixante-huit
soixante-neuf
soixante-dixsjuttio
soixante et onze or soixante-et-onze
soixante-douze
soixante-treize
soixante-quatorze
soixante-quinze
soixante-seize
soixante-dix-sept
soixante-dix-huit
soixante-dix-neuf
quatre-vingtsåttio
quatre-vingt-un
quatre-vingt-deux
quatre-vingt-trois
quatre-vingt-quatre
quatre-vingt-cinq
quatre-vingt-six
quatre-vingt-sept
quatre-vingt-huit
quatre-vingt-neuf
quatre-vingt-dixnittio
quatre-vingt-onze
quatre-vingt-douze
quatre-vingt-treize
quatre-vingt-quatorze
quatre-vingt-quinze
quatre-vingt-seize
quatre-vingt-dix-sept
quatre-vingt-dix-huit
quatre-vingt-dix-neuf
centetthundra
cent un or cent-unetthundraett
deux cents or deux-centstvåhundra
trois cents or trois-centstrehundra
milleettusen
deux milletvåtusen
trois milletretusen
un millionen miljon
un milliarden miljard

Ordningstal

premier, premièreförsta
deuxième or second, secondesekund
troisièmetredje
quatrièmefjärde
cinquièmefemte
sixièmesjätte
septièmesjunde
huitièmeåttonde
neuvièmenionde
dixièmetionde
onzièmeelfte
douzièmetolfte
treizièmetrettonde
quatorzièmefjortonde
quinzièmefemtonde
seizièmesextonde
dix-septièmesjuttonde
dix-huitièmeartonde
dix-neuvièmenittonde
vingtièmetjugonde
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga franska ord på denna sida. Klicka bara på ett ord för att höra hur det låter.