Nummer

centetthundra
cent un or cent-unetthundraett
deux cents or deux-centstvåhundra
trois cents or trois-centstrehundra
milleettusen
deux milletvåtusen
trois milletretusen
un millionen miljon
un milliarden miljard

Ordningstal

premier, premièreförsta
deuxième or second, secondesekund
troisièmetredje
quatrièmefjärde
cinquièmefemte
sixièmesjätte
septièmesjunde
huitièmeåttonde
neuvièmenionde
dixièmetionde
onzièmeelfte
douzièmetolfte
treizièmetrettonde
quatorzièmefjortonde
quinzièmefemtonde
seizièmesextonde
dix-septièmesjuttonde
dix-huitièmeartonde
dix-neuvièmenittonde
vingtièmetjugonde
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga franska ord på denna sida. Klicka bara på ett ord för att höra hur det låter.