Tala om tiden

Lär dig hur du talar om tiden på finska.

The 24-hour clock is widely used in Finnish, although the 12-hour clock is also common, particularly in less formal situations.

Fråga om tiden

mitä kello on?vad är klockan?
onko sinulla kelloa?
tiedätkö, mitä kello on?vet du vilken tid det är?

Ange tiden

se on ...
tasan ...
noin ...
melkein ...
vähän yli ...
yksiett
kaksitvå
varttia yli yksikvart over ett
varttia yli kaksikvart over två
puoli kaksihalv två
puoli kolmehalv tre
varttia vaille kaksikvart i två
varttia vaille kolmekvart i tre
viisi yli yksifem över ett
kymmenen yli yksitio över ett
kaksikymmentä yli yksitjugo över ett
kaksikymmentäviisi yli yksifem i halv två
viittä vaille kaksifem i två
kymmentä vaille kaksitio i två
kaksikymmentä vaille kaksitjugo i två
kaksikymmentäviisi vaille kaksifem över halv två
kymmenen viisitoistakvart över tio
kymmenen kolmekymmentähalv elva
kymmenen neljäkymmentäviisikvart i elva
keskipäivämiddag
keskiyömidnatt

Det är även möjligt att ange klockslag på finska genom att säga slagen timme följt av antal minuter, till exempel:

11.4711.47
14.1314.13

Klockor

kelloni on ...
etuajassa
jäljessä
tuo kello on vähän ...
etuajassa
jäljessä
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga finska fraser på denna sida. Klicka bara på en fras för att höra hur den låter.