Bilkörning

Här är några engelska ord relaterade till bilåkning, samt några namn på olika sorters fordon.

Vägar

bypass omfartsled
country lane grusväg
dual carriageway tvåfilig väg med skilda körbanor
main road huvudled
motorway motorväg
one-way street enkelriktad gata
ring road ringväg
road väg
toll road avgiftsbelagd väg

Vägattribut

corner gathörna
crossroads vägkorsning
kerb trottoarkant
fork vägkorsning
hard shoulder vägren
junction korsning
lay-by rastplats
level crossing plankorsning
pavement (amerikansk engelska: sidewalk) trottoar
pedestrian crossing övergångsställe
road sign vägmärke
roadside vägkant
roadworks vägarbeten
roundabout rondell
services servicestationer
signpost vägskylt
speed limit hastighetsbegränsning
T-junction T-korsning
toll vägtull
traffic light traffikljus
turning kurva

Problem

accident olycka
breakdown att få motorstopp
breathalyser alkotestapparat
jack domkraft
jump leads startkablar
flat tyre punktering
fog dimma
icy road halt väglag
puncture punktering
speeding fine fortkörningsböter
spray vattenstänk (från hjulen då de kör genom en vattenpöl)
traffic jam traffikstockning
to crash att kollidera
to have an accident att råka ut för en olycka
to skid att få sladd
to stall få motorstopp
to swerve att väja

Körinlärning

driving instructor bilskollärare
driving lesson körlektion
driving licence körkort
driving school trafikskola
driving test uppkörning
learner driver övningsförare
to fail your driving test misslyckas med din uppkörning
to pass your driving test klara din uppkörning

Parkering

car park bilparkering
disabled parking space handikappplats
multi-storey car park bilparkering i flera våningar
to park att parkera
parking meter parkeringsautomat
parking space parkeringsplats
parking ticket parkeringsbiljett
traffic warden parkeringsvakt

På bensinstationen

car wash biltvätt
diesel diesel
oil olja
petrol bensin
petrol pump bensinpump
petrol station bensinstation
unleaded utan bly

Olika sorters fordon

bike (förkortning av bicycle) cykel
camper van husbil
bus buss
car bil
caravan husvagn
coach långfärdsbuss
lorry lastbil
minibus minibuss
moped moped
motorbike (förkortning av motorcycle) motorcykel
scooter skoter
taxi taxi
tractor traktor
truck lastbil
van skåpbil

Andra användbara ord

car hire bilhyrning
car keys bilnycklar
cyclist cyklist
driver förare
garage bilverkstad
mechanic mekaniker
insurance försäkring
passenger passagerare
pedestrian fotgängare
reverse gear backväxel
road map vägkarta
second-hand begagnad
speed fart
traffic traffik
tyre pressure däcktryck
vehicle fordon
to accelerate att accelerera
to brake att bromsa
to change gear att växla
to drive att köra
to overtake att köra om
to reverse att backa
to slow down att sänka farten
to speed up att öka farten
to steer att styra
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga engelska ord på denna sida. Klicka bara på ett ord för att höra hur det låter.

Mobilapp

Vår prisbelönta engelska språkguide för Androidenheter innehåller över 6000 användbara fraser och ord med ljudfiler.

Get it on Google Play

Stöd vårt arbete

Hjälp oss att förbättra den här sidan genom att bli en supporter på Patreon. Fördelarna inkluderar borttagning av alla annonser från webbplatsen och tillgång till Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en supporter