Tala om tiden

Lär dig hur du talar om tiden på engelska.

I Storbritannien använder mig sig oftast av 12-timmarsklockan. 24-timmarsklockan används endast för restidtabeller.

Fråga om tiden

what's the time? vad är klockan?
what time is it? vad är klockan?
could you tell me the time, please? hur mycket är klockan?
do you happen to have the time? har du en klocka?
do you know what time it is? vet du vilken tid det är?

Ange tiden

it's … klockan är …
exactly ... exakt …
about ... ungefär …
almost ... nästan …
just gone ... precis efter …
one o'clock ett
two o'clock två
three o'clock tre
four o'clock fyra
five o'clock fem
six o'clock sex
seven o'clock sju
eight o'clock åtta
nine o'clock nio
ten o'clock tio
eleven o'clock elva
twelve o'clock tolv
quarter past … kvart over …
one ett
two två
three tre
half past … halv …
one två
two tre
three fyra
quarter to … kvart i …
one ett
two två
three tre
five past one fem över ett
ten past one tio över ett
twenty past one tjugo över ett
twenty-five past one fem i halv två
five to two fem i två
ten to two tio i två
twenty to two tjugo i två
twenty-five to two fem över halv två
ten fifteen kvart över tio
ten thirty halv elva
ten forty-five kvart i elva
ten am tio på förmiddagen
six pm sex på kvällen
noon eller midday middag
midnight midnatt

Det är även möjligt att ange tiden på engelska genom att säga timme följt av minuterna, följt av am eller pm om nödvändigt, t.ex:

11.47am 11.47
2.13pm 14.13

Klockor

my watch is … min klocka går …
fast före
slow efter
that clock's a little … den klockan är lite …
fast före
slow efter
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga engelska fraser på denna sida. Klicka bara på en fras för att höra hur den låter.

Mobilapp

Vår prisbelönta engelska språkguide för Androidenheter innehåller över 6000 användbara fraser och ord med ljudfiler.

Get it on Google Play