Tala om tiden

Lär dig hur du talar om tiden på engelska.

I Storbritannien använder mig sig oftast av 12-timmarsklockan. 24-timmarsklockan används endast för restidtabeller.

Fråga om tiden

What's the time?Vad är klockan?
What time is it?Vad är klockan?
Could you tell me the time, please?Hur mycket är klockan?
Do you happen to have the time?Har du en klocka?
Do you know what time it is?Vet du vilken tid det är?

Ange tiden

It's …Klockan är …
exactly ...exakt …
about ...ungefär …
almost ...nästan …
just gone ...precis efter …
One o'clockEtt
Two o'clockTvå
Three o'clockTre
Four o'clockFyra
Five o'clockFem
Six o'clockSex
Seven o'clockSju
Eight o'clockÅtta
Nine o'clockNio
Ten o'clockTio
Eleven o'clockElva
Twelve o'clockTolv
Quarter past …Kvart over …
oneett
twotvå
threetre
Half past …Halv …
onetvå
twotre
threefyra
Quarter to …Kvart i …
oneett
twotvå
threetre
Five past oneFem över ett
Ten past oneTio över ett
Twenty past oneTjugo över ett
Twenty-five past oneFem i halv två
Five to twoFem i två
Ten to twoTio i två
Twenty to twoTjugo i två
Twenty-five to twoFem över halv två
Ten fifteenKvart över tio
Ten thirtyHalv elva
Ten forty-fiveKvart i elva
Ten amTio på förmiddagen
Six pmSex på kvällen
noon eller middayMiddag
MidnightMidnatt

Det är även möjligt att ange tiden på engelska genom att säga timme följt av minuterna, följt av am eller pm om nödvändigt, t.ex:

11.47am11.47
2.13pm14.13

Klockor

My watch is …Min klocka går …
fastföre
slowefter
That clock's a little …Den klockan är lite …
fastföre
slowefter
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga engelska fraser på denna sida. Klicka bara på en fras för att höra hur den låter.

Stöd vårt arbete

Hjälp oss att förbättra den här sidan genom att bli en supporter på Patreon. Fördelarna inkluderar borttagning av alla annonser från webbplatsen och tillgång till Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en supporter