Att köpa biljetter

Här hittar du fraser som du kan använda när du bokar biljetter till olika fritidsaktiviteter.

Fråga efter biljetter

do we need to book? behöver vi boka?
what tickets do you have available? vilka biljetter har ni tillgängliga?
I'd like two tickets, please jag skulle vilja ha två biljetter, tack
I'd like two tickets for … jag skulle vilja ha två billjetter till …
tomorrow night imorgon kväll
next Saturday nästa lördag
I'd like four tickets to see … jag skulle vilja ha fyra biljetter för att se …
Les Misérables Les Misérables
I'm sorry, it's fully booked jag är ledsen, det är fullbokat
sorry, we've got nothing left tyvärr har vi inga kvar
how much are the tickets? hur mycket kostar biljetterna?
is there a discount for …? finns det något rabatt för …?
students studenter
senior citizens pensionärer
the unemployed arbetslösa
children barn
where would you like to sit? var skulle ni vilja sitta?
near the front långt fram
near the back långt bak
somewhere in the middle någonstans i mitten

Betalning

how would you like to pay? hur skulle du vilja betala?
can I pay by card? kan jag betala med kort?
what's your card number? vad är ditt kortnummer?
what's the expiry date? vad är det för utgångsdatum?
what's the start date? vad är det för utfärdningsdatum?
what's the security number on the back? vad är det för säkerhetsnummer på baksidan? (CVC-nummer)
please enter your PIN vänligen ange din PIN-kod
where do I collect the tickets? var hämtar jag biljetterna?
the tickets were very cheap biljetterna var väldigt billiga
the tickets were expensive biljetterna var väldigt dyra

Ord du kan stöta på

Ticket office Biljettkassa
Box office Biljettlucka
Row Rad
Seat Plats
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga engelska fraser på denna sida. Klicka bara på en fras för att höra hur den låter.

Mobilapp

Vår prisbelönta engelska språkguide för Androidenheter innehåller över 6000 användbara fraser och ord med ljudfiler.

Get it on Google Play