Nummer

Lär dig siffror på tyska.

Grundtal

nullnoll
einsett
zweitvå
dreitre
vierfyra
fünffem
sechssex
siebensju
achtåtta
neunnio
zehntio
elfelva
zwölftolv
dreizehntretton
vierzehnfjorton
fünfzehnfemton
sechzehnsexton
siebzehnsjutton
achtzehnarton
neunzehnnitton
zwanzigtjugo
einundzwanzigtjugoett
zweiundzwanzigtjugotvå
dreiundzwanzigtjugotre
dreißigtrettio
vierzigfyrtio
fünfzigfemtio
sechzigsextio
siebzigsjuttio
achtzigåttio
neunzignittio
einhundertetthundra
einhundertundeinsetthundraett
zweihunderttvåhundra
dreihunderttrehundra
eintausendettusen
zweitausendtvåtusen
dreitausendtretusen
eine Millionen miljon
eine Milliardeen miljard

Ordningstal

ersteförsta
zweiteandra
drittetredje
viertefjärde
fünftefemte
sechstesjätte
siebtesjunde
achteåttonde
neuntenionde
zehntetionde
elfteelfte
zwölftetolfte
dreizehntetrettonde
vierzehntefjortonde
fünfzehntefemtonde
sechzehntesextonde
siebzehntesjuttonde
achtzehnteartonde
neunzehntenittonde
zwanzigstetjugonde
einundzwanzigstetjugoförsta
zweiundzwanzigstetjugoandra
dreiundzwanzigstetjugotredje
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga tyska ord på denna sida. Klicka bara på ett ord för att höra hur det låter.