Nummer

Lär dig siffror på spanska.

Grundtal

ceronoll
unoett
dostvå
trestre
cuatrofyra
cincofem
seissex
sietesju
ochoåtta
nuevenio
dieztio
onceelva
docetolv
trecetretton
catorcefjorton
quincefemton
dieciséissexton
diecisietesjutton
dieciochoarton
diecinuevenitton
veintetjugo
veintiunotjugoett
veintidóstjugotvå
veintitréstjugotre
veinticuatro
veinticinco
veintiséis
veintisiete
veintiocho
veintinueve
treintatrettio
treinta y uno
treinta y dos
treinta y tres
treinta y cuatro
treinta y cinco
treinta y seis
treinta y siete
treinta y ocho
treinta y nueve
cuarentafyrtio
cuarenta y uno
cuarenta y dos
cuarenta y tres
cincuentafemtio
sesentasextio
setentasjuttio
ochentaåttio
noventanittio
cienetthundra
ciento unoetthundraett
doscientostvåhundra
trescientostrehundra
milettusen
dos miltvåtusen
tres miltretusen
un millónen miljon
mil millonesen miljard

Ordningstal

primeroförsta
segundoandra
tercerotredje
cuartofjärde
quintofemte
sextosjätte
séptimosjunde
octavoåttonde
novenonionde
décimotionde
undécimoelfte
duodécimotolfte
decimotercerotrettonde
decimocuartofjortonde
decimoquintofemtonde
decimosextosextonde
decimoséptimosjuttonde
decimoctavoartonde
decimonovenonittonde
vigésimotjugonde
vigésimo primerotjugoförsta
vigésimo segundotjugoandra
vigésimo tercerotjugotredje
fiftieth
trigésimotrettionde
cuadrágesimofyrtionde
quincuagésimo
sexagésimosextionde
septuagésimosjuttionde
octogésimoåttionde
nonagésimonittionde
centésimohundrade
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga spanska ord på denna sida. Klicka bara på ett ord för att höra hur det låter.