Nummer

Lär dig siffror på spanska.

Grundtal

ceronoll
una (una)ett
dostvå
trestre
cuatrofyra
cincofem
seissex
sietesju
ochoåtta
nuevenio
dieztio
onceelva
docetolv
trecetretton
catorcefjorton
quincefemton
dieciséissexton
diecisietesjutton
dieciochoarton
diecinuevenitton
veintetjugo
veintiunotjugoett
veintidóstjugotvå
veintitréstjugotre
veinticuatrotjugofyra
veinticincotjugofem
veintiséistjugosex
veintisietetjugosju
veintiochotjugoåtta
veintinuevetjugonio
treintatrettio
treinta y unotrettioett
treinta y dostrettiotvå
treinta y trestrettiotre
treinta y cuatrotrettiofyra
treinta y cincotrettiofem
treinta y seistrettiosex
treinta y sietetrettiosju
treinta y ochotrettioåtta
treinta y nuevetrettionio
cuarentafyrtio
cuarenta y unofyrtioett
cuarenta y dosfyrtiotvå
cuarenta y tresfyrtiotre
cincuentafemtio
sesentasextio
setentasjuttio
ochentaåttio
noventanittio
cienetthundra
ciento unoetthundraett
doscientostvåhundra
trescientostrehundra
milettusen
dos miltvåtusen
tres miltretusen
un millónen miljon
mil millonesen miljard

Repetitioner

una vezen gång
dos vecestvå gånger
tres vecestre gånger
cuatro vecesfyra gånger
cinco vecesfem gånger

Ordningstal

primeroförsta
segundoandra
tercerotredje
cuartofjärde
quintofemte
sextosjätte
séptimosjunde
octavoåttonde
novenonionde
décimotionde
undécimoelfte
duodécimotolfte
decimotercerotrettonde
decimocuartofjortonde
decimoquintofemtonde
decimosextosextonde
decimoséptimosjuttonde
decimoctavoartonde
decimonovenonittonde
vigésimotjugonde
vigésimo primerotjugoförsta
vigésimo segundotjugoandra
vigésimo tercerotjugotredje
trigésimotrettionde
cuadrágesimofyrtionde
quincuagésimofemtionde
sexagésimosextionde
septuagésimosjuttionde
octogésimoåttionde
nonagésimonittionde
centésimohundrade

Andra användbara ord

acerca de eller aproximadamenteungefär
más deöver
menos deunder

Exempel

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943294
9.7559755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga spanska ord på denna sida. Klicka bara på ett ord för att höra hur det låter.

Stöd vårt arbete

Hjälp oss att förbättra den här sidan genom att bli en supporter på Patreon. Fördelarna inkluderar borttagning av alla annonser från webbplatsen och tillgång till Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en supporter