Nummer

Ordningstal

ensimmäinenförsta
toinenandra
kolmastredje
neljäsfjärde
viidesfemte
kuudessjätte
seitsemässjunde
kahdeksasåttonde
yhdeksäsnionde
kymmenestionde
yhdestoistaelfte
kahdestoistatolfte
kolmastoistatrettonde
neljästoistafjortonde
viidestoistafemtonde
kuudestoistasextonde
seitsemästoistasjuttonde
kahdeksastoistaartonde
yhdeksästoistanittonde
kahdeskymmenestjugonde

Repetitioner

kerranen gång
kaksi kertaatvå gånger
kolme kertaatre gånger
neljä kertaafyra gånger
viisi kertaafem gånger

Andra användbara ord

noinungefär
yliöver
alleunder

Exempel

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943294
97559755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga finska ord på denna sida. Klicka bara på ett ord för att höra hur det låter.