Nummer

Lär dig siffror på finska.

Grundtal

nollanoll
yksiett
kaksitvå
kolmetre
neljäfyra
viisifem
kuusisex
seitsemänsju
kahdeksanåtta
yhdeksännio
kymmenentio
yksitoistaelva
kaksitoistatolv
kolmetoistatretton
neljätoistafjorton
viisitoistafemton
kuusitoistasexton
seitsemäntoistasjutton
kahdeksantoistaarton
yhdeksäntoistanitton
kaksikymmentätjugo
kaksikymmentäyksitjugoett
kaksikymmentäkaksitjugotvå
kaksikymmentäkolmetjugotre
kaksikymmentäneljätjugofyra
kaksikymmentäviisitjugofem
kaksikymmentäkuusitjugosex
kaksikymmentäseitsemäntjugosju
kaksikymmentäkahdeksantjugoåtta
kaksikymmentäyhdeksäntjugonio
kolmekymmentätrettio
neljäkymmentäfyrtio
viisikymmentäfemtio
kuusikymmentäsextio
seitsemänkymmentäsjuttio
kahdeksankymmentäåttio
yhdeksänkymmentänittio
sataetthundra
satayksietthundraett
kaksisataatvåhundra
kolmesataatrehundra
tuhatettusen
kaksituhattatvåtusen
kolmetuhattatretusen
miljoonaen miljon
miljardien miljard

Ordningstal

ensimmäinenförsta
toinenandra
kolmastredje
neljäsfjärde
viidesfemte
kuudessjätte
seitsemässjunde
kahdeksasåttonde
yhdeksäsnionde
kymmenestionde
yhdestoistaelfte
kahdestoistatolfte
kolmastoistatrettonde
neljästoistafjortonde
viidestoistafemtonde
kuudestoistasextonde
seitsemästoistasjuttonde
kahdeksastoistaartonde
yhdeksästoistanittonde
kahdeskymmenestjugonde

Repetitioner

kerranen gång
kaksi kertaatvå gånger
kolme kertaatre gånger
neljä kertaafyra gånger
viisi kertaafem gånger

Andra användbara ord

noinungefär
yliöver
alleunder

Exempel

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943294
97559755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga finska ord på denna sida. Klicka bara på ett ord för att höra hur det låter.

Stöd vårt arbete

Hjälp oss att förbättra den här sidan genom att bli en supporter på Patreon. Fördelarna inkluderar borttagning av alla annonser från webbplatsen och tillgång till Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en supporter