Månader och årstider

Lär dig namnen på månaderna och årstiderna på finska. Observera att namnen på måndaderna inte skrivs med stor begynnelsebokstav.

Månader

tammikuujanuari
helmikuufebruari
maaliskuumars
huhtikuuapril
toukokuumaj
kesäkuujuni
heinäkuujuli
elokuuaugusti
syyskuuseptember
lokakuuoktober
marraskuunovember
joulukuudecember
tammikuussai januari
helmikuussai februari
maaliskuussai mars
huhtikuussai april
toukokuussai maj
kesäkuussai juni
heinäkuussai juli
elokuussai augusti
syyskuussai september
lokakuussai oktober
marraskuussai november
joulukuussai december

Årstider

kevätvår
kesäsommar
syksyhöst
talvivinter
keväälläpå våren
kesälläpå sommaren
syksylläpå hösten
talvellapå vintern
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga finska ord på denna sida. Klicka bara på ett ord för att höra hur det låter.