Tala om tiden

Lär dig hur du talar om tiden på tyska.

The 24-hour clock is widely used in German, although the 12-hour clock is also common, particularly in less formal situations.

Fråga om tiden

wie spät ist es?vad är klockan?
wieviel Uhr ist es?vad är klockan?
können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist?hur mycket är klockan?
wissen Sie zufällig, wie spät es ist?har du en klocka?
wissen Sie, wie spät es ist?vet du vilken tid det är?

Ange tiden

es ist ...
genau ...
ungefähr ...
fast ...
kurz nach ...
ein Uhr
zwei Uhr
viertel nach eins
viertel nach zwei
halb zwei
halb drei
viertel vor zwei
viertel vor drei
fünf nach eins
zehn nach zwei
zwanzig nach eins
fünf vor halb zwei
fünf vor zwei
zehn vor zwei
zwanzig vor zwei
fünf nach halb zwei
zehn Uhr morgens
sechs Uhr abends
Mittag
Mitternacht

Det är även möjligt att ange klockslag på tyska genom att säga slagen timme följt av ordet Uhr, följt av antal minuter, t.ex:

zehn Uhr zweiundvierzig
fünfzehn Uhr siebzehn

Klockor

meine Uhr geht ...
vor
nach
diese Uhr geht ein bisschen ...
vor
nach
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga tyska fraser på denna sida. Klicka bara på en fras för att höra hur den låter.