Nummer

Ordningstal

första
andra
tredje
fjärde
femte
sjätte
sjunde
åttonde
nionde
tionde
elfte
tolfte
trettonde
fjortonde
femtonde
sextonde
sjuttonde
artonde
nittonde
tjugonde
tjugoförsta
tjugoandra
tjugotredje
trettionde
fyrtionde
femtionde
sextionde
sjuttionde
åttionde
nittionde
hundrade

Andra användbara ord

ungefär eller cirka
över eller mer än
under eller mindre än

Exempel

36
54
89
106
123
678
3294
9755
2 608 411
0,5
4,93
87,04
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga svenska ord på denna sida. Klicka bara på ett ord för att höra hur det låter.