Nummer

Lär dig siffror på svenska.

Grundtal

noll
ett
två
tre
fyra
fem
sex
sju
åtta
nio
tio
elva
tolv
tretton
fjorton
femton
sexton
sjutton
arton
nitton
tjugo
tjugoett
tjugotvå
tjugotre
trettio
fyrtio
femtio
sextio
sjuttio
åttio
nittio
ett hundra
ett hundra ett
tvåhundra
trehundra
ett tusen
tvåtusen
tretusen
en miljon
en miljard