Nummer

Lär dig siffror på svenska.

Grundtal

noll
ett
två
tre
fyra
fem
sex
sju
åtta
nio
tio
elva
tolv
tretton
fjorton
femton
sexton
sjutton
arton
nitton
tjugo
tjugoett
tjugotvå
tjugotre
tjugofyra
tjugofem
tjugosex
tjugosju
tjugoåtta
tjugonio
trettio
trettioett
trettiotvå
trettiotre
trettiofyra
trettiofem
trettiosex
trettiosju
trettioåtta
trettionio
fyrtio
fyrtioett
fyrtiotvå
fyrtiotre
femtio
sextio
sjuttio
åttio
nittio
etthundra
etthundraett
tvåhundra
trehundra
ettusen
tvåtusen
tretusen
en miljon
en miljard

Repetitioner

en gång
två gånger
tre gånger
fyra gånger
fem gånger

Ordningstal

första
andra
tredje
fjärde
femte
sjätte
sjunde
åttonde
nionde
tionde
elfte
tolfte
trettonde
fjortonde
femtonde
sextonde
sjuttonde
artonde
nittonde
tjugonde
tjugoförsta
tjugoandra
tjugotredje
trettionde
fyrtionde
femtionde
sextionde
sjuttionde
åttionde
nittionde
hundrade

Andra användbara ord

ungefär eller cirka
över eller mer än
under eller mindre än

Exempel

36
54
89
106
123
678
3294
9755
2 608 411
0,5
4,93
87,04
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga svenska ord på denna sida. Klicka bara på ett ord för att höra hur det låter.

Stöd vårt arbete

Hjälp oss att förbättra den här sidan genom att bli en supporter på Patreon. Fördelarna inkluderar borttagning av alla annonser från webbplatsen och tillgång till Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en supporter