Ringa telefonsamtal

Dessa fraser används ofta under telefonsamtal, när man ringer nummerupplysningen eller använder mobiltelefoner.

digame!
si!
¿podría hablar con ...?
¿está ... en casa?
un momento, por favorett ögonblick är, du snäll
te paso con él/ella
le paso con él/ella
sí, soy yo
¿quieres dejar un recado?