Nummer

Ordningstal

первыйförsta
второйandra
третийtredje
четвёртыйfjärde
пятыйfemte
шестойsjätte
седьмойsjunde
восьмойåttonde
девятыйnionde
десятыйtionde
одиннадцатыйelfte
двенадцатыйtolfte
тринадцатыйtrettonde
четырнадцатыйfjortonde
пятнадцатыйfemtonde
шестнадцатыйsextonde
семнадцатыйsjuttonde
восемнадцатыйartonde
девятнадцатыйnittonde
двадцатыйtjugonde
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga ryska ord på denna sida. Klicka bara på ett ord för att höra hur det låter.