Nummer

Lär dig siffror på ryska.

Grundtal

нольnoll
один (одна, одно) or разett
дваtvå
триtre
четыреfyra
пятьfem
шестьsex
семьsju
восемьåtta
девятьnio
десятьtio
одиннадцатьelva
двенадцатьtolv
тринадцатьtretton
четырнадцатьfjorton
пятнадцатьfemton
шестнадцатьsexton
семнадцатьsjutton
восемнадцатьarton
девятнадцатьnitton
двадцатьtjugo
двадцать одинtjugoett
двадцать дваtjugotvå
двадцать триtjugotre
etc
тридцатьtrettio
сорокfyrtio
пятьдесятfemtio
шестьдесятsextio
семьдесятsjuttio
восемьдесятåttio
девяностоnittio
стоetthundra
двестиtvåhundra
тристаtrehundra
тысячаettusen
две тысячиtvåtusen
три тысячиtretusen
миллионen miljon
миллиардen miljard
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga ryska ord på denna sida. Klicka bara på ett ord för att höra hur det låter.