Veckodagar

Lär dig veckodagarna på portugisiska. Observera att veckodagarna inte skrivs med stor begynnelsebokstav.

segunda-feiramåndag
terça-feiratisdag
quarta-feiraonsdag
quinta-feiratorsdag
sexta-feirafredag
sábadolördag
domingosöndag
na segunda-feirapå måndag
na terça-feirapå tisdag
na quarta-feirapå onsdag
na quinta-feirapå torsdag
na sexta-feirapå fredag
no sábadopå lördag
no domingopå söndag
todas as segundas-feirasvarje måndag
todas as terças-feirasvarje tisdag
todas as quartas-feirasvarje onsdag
todas as quintas-feirasvarje torsdag
todas as sextas-feirasvarje fredag
todos os sábadosvarje lördag
todos os domingosvarje söndag