Veckodagar

Lär dig veckodagarna på portugisiska. Observera att veckodagarna inte skrivs med stor begynnelsebokstav.

Que dia é hoje?Vilken dag är det idag?
segunda-feiramåndag
terça-feiratisdag
quarta-feiraonsdag
quinta-feiratorsdag
sexta-feirafredag
sábadolördag
domingosöndag
na segunda-feirapå måndag
na terça-feirapå tisdag
na quarta-feirapå onsdag
na quinta-feirapå torsdag
na sexta-feirapå fredag
no sábadopå lördag
no domingopå söndag
todas as segundas-feirasvarje måndag
todas as terças-feirasvarje tisdag
todas as quartas-feirasvarje onsdag
todas as quintas-feirasvarje torsdag
todas as sextas-feirasvarje fredag
todos os sábadosvarje lördag
todos os domingosvarje söndag
às segundas-feirasvarje måndag
às terças-feirasvarje tisdag
às quartas-feirasvarje onsdag
às quintas-feirasvarje torsdag
às sextas-feirasvarje fredag
aos sábadosvarje lördag
aos domingosvarje söndag
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga portugisiska ord på denna sida. Klicka bara på ett ord för att höra hur det låter.