Nummer

Lär dig siffror på portugisiska.

Grundtal

zeronoll
um, umaett
dois, duastvå
trêstre
quatrofyra
cincofem
seissex
setesju
oitoåtta
novenio
deztio
onzeelva
dozetolv
trezetretton
catorzefjorton
quinzefemton
dezasseissexton
dezassetesjutton
dezoitoarton
dezanovenitton
vintetjugo
vinte e um, vinte e umatjugoett
vinte e dois, vinte e duastjugotvå
vinte e trêstjugotre
vinte e quatrotjugofyra
vinte e cincotjugofem
vinte e seistjugosex
vinte e setetjugosju
vinte e oitotjugoåtta
vinte e novetjugonio
trintatrettio
trinta e um, trinta e umatrettioett
trinta e dois, trinta e duastrettiotvå
trinta e trêstrettiotre
trinta e quatrotrettiofyra
trinta e cincotrettiofem
trinta e seistrettiosex
trinta e setetrettiosju
trinta e oitotrettioåtta
trinta e novetrettionio
quarentafyrtio
quarenta e um, quarenta e umafyrtioett
quarenta e dois, quarenta e duasfyrtiotvå
quarenta e trêsfyrtiotre
cinquentafemtio
sessentasextio
setentasjuttio
oitentaåttio
noventanittio
uma centena eller cemetthundra
duzentostvåhundra
trezentostrehundra
um milhar eller milettusen
dois mil, duas miltvåtusen
três miltretusen
um milhãoen miljon
um biliãoen miljard

Repetitioner

uma vezen gång
duas vezestvå gånger
três vezestre gånger
quatro vezesfyra gånger
cinco vezesfem gånger

Ordningstal

primeiroförsta
segundoandra
terceirotredje
quartofjärde
quintofemte
sextosjätte
sétimosjunde
oitavoåttonde
nononionde
décimotionde
décimo primeiroelfte
décimo segundotolfte
décimo terceirotrettonde
décimo quartofjortonde
décimo quintofemtonde
décimo sextosextonde
décimo sétimosjuttonde
décimo oitavoartonde
décimo nononittonde
vigésimotjugonde
vigésimo primeirotjugoförsta
vigésimo segundotjugoandra
vigésmio terceirotjugotredje
trigésimotrettionde
quadragésimofyrtionde
quinquagésimofemtionde
sexagésimosextionde
setuagésimosjuttionde
octogésimoåttionde
nonagésimonittionde
centésimohundrade

Andra användbara ord

cerca de eller aproximadamenteungefär
mais que eller mais do queöver
menos que eller menos do queunder

Exempel

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943294
9.7559755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga portugisiska ord på denna sida. Klicka bara på ett ord för att höra hur det låter.