Nils A B Nakkerud

Nils A B Nakkerud

Personlig information

Ålder: 70

Språk

Jag pratar:

  • norska (Bokmål) | Modersmål
  • engelska (Storbritannien) | Fortsättning
  • svenska (Sverige) | Fortsättning

Jag håller på att lära mig: