Mirella Rosefjäll Kärki

Mirella Rosefjäll Kärki

Personlig information

Ålder: 22

Språk

Jag pratar:

Jag håller på att lära mig: