Kinesiska

Om det kinesiska språket

Kinseiska ingår i gruppen sibotibetanska språk och är det officiella språket i Folkrepubliken Kina, Taiwan och är ett av de officiella språken i Singapor.

Det finns fler människor som talar kinesiska än något annat språk i världen. Av dessa är det över en miljard människor som har det som förstaspråk.

Standardspråket för regeringen, pressen, affärsverksamheter och utbildning är mandarin, men det finns andra kinesiska språk som t.ex. wu, kantonesiska, min, hsiang och hakka.

Skriftspråket består av ideografiska tecken. Ungefär 5000 av dem används i det vardagliga språket.

Mandarin är ett tonspråk med fyra olika tonaccenter: hög ton, stigande ton, hög-stigande ton och hög-fallande ton. Alla dessa kan resultera i samma stavelse men ha olika mening.

Så varför ska man lära sig kinesiska?

För affärersförbindelsernas skull
Som världens snabbast växande ekonomi ger kunskaper i kinesiska dig en konkurrensfördel i framtiden när det gäller handelsrelationer.

Turism
Kina är ett vidsträckt, vackert och tämligen oupptäckt land som öppnar upp sig allt mer inför turismen. Om du besöker Kina kommer dina kunskaper i kinesiska att överraska lokalbefolkningen och din vistelse blir mycket mer spännande på det sättet.

Andra språk