Nummer

Lär dig siffror på italienska.

Grundtal

zeronoll
unoett
duetvå
tretre
quattrofyra
cinquefem
seisex
settesju
ottoåtta
novenio
diecitio
undicielva
dodicitolv
tredicitretton
quattordicifjorton
quindicifemton
sedicisexton
diciassettesjutton
diciottoarton
diciannovenitton
ventitjugo
ventunotjugoett
ventiduetjugotvå
ventitretjugotre
ventiquattrotjugofyra
venticinquetjugofem
ventiseitjugosex
ventisettetjugosju
ventottotjugoåtta
ventinovetjugonio
trentatrettio
trentunotrettioett
trentaduetrettiotvå
trentatretrettiotre
trentaquattrotrettiofyra
trentacinquetrettiofem
trentaseitrettiosex
trentasettetrettiosju
trentottotrettioåtta
trentanovetrettionio
quarantafyrtio
quarantunofyrtioett
quarantaduefyrtiotvå
quarantatrefyrtiotre
cinquantafemtio
sessantasextio
settantasjuttio
ottantaåttio
novantanittio
centoetthundra
centounoetthundraett
duecentotvåhundra
trecentotrehundra
milleettusen
duemilatvåtusen
tremilatretusen
un milioneen miljon
un miliardoen miljard

Repetitioner

una voltaen gång
due voltetvå gånger
tre voltetre gånger
quattro voltefyra gånger
cinque voltefem gånger

Ordningstal

primoförsta
secondoandra
terzotredje
quartofjärde
quintofemte
sestosjätte
settimosjunde
ottavoåttonde
nononionde
decimotionde
undicesimoelfte
dodicesimotolfte
tredicesimotrettonde
quattordicesimofjortonde
quindicesimofemtonde
sedicesimosextonde
diciassettesimosjuttonde
diciottesimoartonde
diciannovesimonittonde
ventesimotjugonde
ventunesimotjugoförsta
ventiduesimotjugoandra
ventitreesimotjugotredje
trentesimotrettionde
quarantesimofyrtionde
cinquantesimofemtionde
sessantesimosextionde
settantesimosjuttionde
ottantesimoåttionde
novantesimonittionde
centesimohundrade

Andra användbara ord

circa eller approssimativamentecirka
oltre eller più dimer än
sotto eller meno dimindre än

Exempel

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943294
9.7559755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga italienska ord på denna sida. Klicka bara på ett ord för att höra hur det låter.