Nummer

Lär dig siffror på italienska.

Grundtal

zeronoll
unoett
duetvå
tretre
quattrofyra
cinquefem
seisex
settesju
ottoåtta
novenio
diecitio
undicielva
dodicitolv
tredicitretton
quattordicifjorton
quindicifemton
sedicisexton
diciassettesjutton
diciottoarton
diciannovenitton
ventitjugo
ventunotjugoett
ventiduetjugotvå
ventitretjugotre
trentatrettio
trentuno
trentadue
trentatre
quarantafyrtio
cinquantafemtio
sessantasextio
settantasjuttio
ottantaåttio
novantanittio
centoetthundra
duecentotvåhundra
trecentotrehundra
milleettusen
duemilatvåtusen
tremilatretusen
un milioneen miljon
un miliardoen miljard

Ordningstal

primoförsta
secondoandra
terzotredje
quartofjärde
quintofemte
sestosjätte
settimosjunde
ottavoåttonde
nononionde
decimotionde
undicesimoelfte
dodicesimotolfte
tredicesimotrettonde
quattordicesimofjortonde
quindicesimofemtonde
sedicesimosextonde
diciassettesimosjuttonde
diciottesimoartonde
diciannovesimonittonde
ventesimotjugonde
trentesimotrettionde
quarantesimofyrtionde
cinquantesimofemtionde
sessantesimosextionde
settantesimosjuttionde
ottantesimoåttionde
novantesimonittionde
centesimohundrade
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga italienska ord på denna sida. Klicka bara på ett ord för att höra hur det låter.