Nödlägen

Här följer några italienska fraser och utrop som används i nödlägen och andra svåra situationer. Förhoppningsvis kommer du inte att behöva använda dem!

Observera att du vid en verklig nödsituation kan kontakta räddningstjänsten i Italien genom att ringa 113.

Aiuto!Hjälp!
Faccia attenzione!Var försiktig!
attenzione! eller attento!Se upp!
Per favore mi aiutiVar snäll och hjälp mig

Medicinska nödfall

Chiami un'ambulanza!Ring en ambulans!
Ho bisogno di un dottoreJag behöver en läkare
C'è stato un incidenteDet har hänt en olycka
Fate presto per favore!Skynda på snälla!
Mi sono tagliatoJag har skurit mig (sagt av en man)
Mi sono tagliataJag har skurit mig (sagt av en kvinna)
Mi sono bruciatoJag har bränt mig (sagt av en man)
Mi sono bruciataJag har bränt mig (sagt av en kvinna)
Stai bene?Är du ok? (informell)
Sta bene?Är du ok? (formell)
State tutti bene?Är alla ok?

Brott

Al ladro!Stanna, tjuv!
Chiami la polizia!Ring polisen!
Mi hanno rubato il portafoglioMin plånbok har blivit stulen
Mi hanno rubato la borsettaMin väska har blivit stulen
Mi hanno rubato la borsaMin handväska har blivit stulen
Mi hanno rubato il computer portatileMin laptop har blivit stulen
Vorrei denunciare un furtoJag skulle vilja anmäla en stöld
Mi hanno scassinato l'autoMin bil har haft inbrott
Sono stato rapinatoJag har blivit bestulen (sagt av en man)
Sono stato rapinataJag blev rånad (sagt av en kvinna)
Sono stato aggreditoJag har blivit överfallen (sagt av en man)
Sono stata aggreditaJag har blivit överfallen (sagt av en kvinna)

Eldsvåda

Al fuoco!Det brinner!
Chiami i pompieri!Ring brandkåren!
Può sentire l'odore di bruciato?Känner du att det luktar rök?
C'è un incendioDet brinner
L'edificio è in fiammeByggnaden brinner

Andra svåra situationer

Mi sono persoJag är vilse (sagt av en man)
Mi sono persaJag är vilse (sagt av en kvinna)
Ci siamo persiVi är vilse
Non trovo …Jag kan inte hitta …
le mie chiavimina nycklar
il mio passaportomitt pass
il mio cellularemin mobil
Ho perso …Jag har tappat …
il mio portafogliomin plånbok
la mia borsettamin väska
la mia macchina fotograficamin kamera
Mi sono chiuso fuori …Jag är utelåst från … (sagt av en man)
dall'automin bil
Mi sono chiusa fuori …Jag är utelåst från … (sagt av en kvinna)
dalla mia cameramitt rum
Per favore mi lasci in paceSnälla, lämna mig ifred
Vai via!Försvinn!
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga italienska fraser på denna sida. Klicka bara på en fras för att höra hur den låter.