Nummer

Lär dig siffror på holländska.

Grundtal

nulnoll
éénett
tweetvå
drietre
vierfyra
vijffem
zessex
zevensju
achtåtta
negennio
tientio
elfelva
twaalftolv
dertientretton
veertienfjorton
vijftienfemton
zestiensexton
zeventiensjutton
achttienarton
negentiennitton
twintigtjugo
éénentwintigtjugoett
tweeëntwintigtjugotvå
drieëntwintigtjugotre
vierentwintigtjugofyra
vijfentwintigtjugofem
zesentwintigtjugosex
zevenentwintigtjugosju
achtentwintigtjugoåtta
negenentwintigtjugonio
dertigtrettio
eenendertigtrettioett
tweeëndertigtrettiotvå
drieëndertigtrettiotre
vierendertigtrettiofyra
vijfendertigtrettiofem
zesendertigtrettiosex
zevenendertigtrettiosju
achtendertigtrettioåtta
negenendertigtrettionio
veertigfyrtio
eenenveertigfyrtioett
tweeënveertigfyrtiotvå
drieënveertigfyrtiotre
vijftigfemtio
zestigsextio
zeventigsjuttio
tachtigåttio
negentignittio
honderdetthundra
honderd en éénetthundraett
tweehonderdtvåhundra
driehonderdtrehundra
duizendettusen
tweeduizendtvåtusen
drieduizendtretusen
miljoenen miljon
miljarden miljard

Repetitioner

eenmaalen gång
tweemaaltvå gånger
driemaaltre gånger
viermaalfyra gånger
vijfmaalfem gånger

Ordningstal

eersteförsta
tweedeandra
derdetredje
vierdefjärde
vijfdefemte
zesdesjätte
zevendesjunde
achtsteåttonde
negendenionde
tiendetionde
elfdeelfte
twaalfdetolfte
dertiendetrettonde
veertiendefjortonde
vijftiendefemtonde
zestiendesextonde
zeventiendesjuttonde
achttiendeartonde
negentiendenittonde
twintigstetjugonde
eenentwintigstetjugoförsta
tweeëntwintigstetjugoandra
drieëntwintigstetjugotredje
dertigstetrettionde
veertigstefyrtionde
vijftigstefemtionde
zestigstesextionde
zeventigstesjuttionde
tachtigsteåttionde
negentigstenittionde
honderdstehundrade

Andra användbara ord

ongeveerungefär
meer danöver
minder danunder

Exempel

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943294
9.7559755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga holländska ord på denna sida. Klicka bara på ett ord för att höra hur det låter.