Grekiska

Om det grekiska språket

Modern grekiska har utvecklats från gammalgrekiskan och har varit det officiella språket i Grekland sedan 1829. Runt 15 miljoner människor talar grekiska, däribland en halv miljon på södra Cypern. Det talas även inom utvandrargrupper i många andra länder.

Grekiskan utgör en egen gren inom den indoeuropeiska språkfamiljen och har sitt eget alfabet som har använts i tretusen år.

Tillsammans med latin har grekiskan haft en betydande påverkan på vokabulären i andra europeiska språk.

Andra språk