Nummer

Lär dig siffror på estländska.

Grundtal

nullnoll
üksett
kakstvå
kolmtre
nelifyra
viisfem
kuussex
seitsesju
kaheksaåtta
üheksanio
kümmetio
üksteistelva
kaksteisttolv
kolmteisttretton
neliteistfjorton
viisteistfemton
kuusteistsexton
seitseteistsjutton
kaheksateistarton
üheksateistnitton
kakskümmendtjugo
kakskümmend ükstjugoett
kakskümmend kakstjugotvå
kakskümmend kolmtjugotre
kakskümmend nelitjugofyra
kakskümmend viistjugofem
kakskümmend kuustjugosex
kakskümmend seitsetjugosju
kakskümmend kaheksatjugoåtta
kakskümmend üheksatjugonio
kolmkümmendtrettio
kolmkümmend ükstrettioett
kolmkümmend kakstrettiotvå
kolmkümmend kolmtrettiotre
kolmkümmend nelitrettiofyra
kolmkümmend viistrettiofem
kolmkümmend kuustrettiosex
kolmkümmend seitsetrettiosju
kolmkümmend kaheksatrettioåtta
kolmkümmend üheksatrettionio
nelikümmendfyrtio
nelikümmend üksfyrtioett
nelikümmend kaksfyrtiotvå
nelikümmend kolmfyrtiotre
viiskümmendfemtio
kuuskümmendsextio
seitsekümmendsjuttio
kaheksakümmendåttio
üheksakümmendnittio
sadaetthundra
sada üksetthundraett
kakssadatvåhundra
kolmsadatrehundra
tuhatettusen
kaks tuhattvåtusen
kolm tuhattretusen
miljonen miljon
miljarden miljard

Repetitioner

üks korden gång
kaks kordatvå gånger
kolm kordatre gånger
neli kordafyra gånger
viis kordafem gånger

Ordningstal

esimeneförsta
teineandra
kolmastredje
neljasfjärde
viiesfemte
kuuessjätte
seitsmessjunde
kaheksasåttonde
üheksasnionde
kümnestionde
üheteistkümneselfte
kaheteistkümnestolfte
kolmeteistkümnestrettonde
neljateistkümnesfjortonde
viieteistkümnesfemtonde
kuueteistkümnessextonde
seitsmeteistkümnessjuttonde
kaheksateistkümnesartonde
üheksateistkümnesnittonde
kahekümnestjugonde
kahekümne esimenetjugoförsta
kahekümne teinetjugoandra
kahekümne kolmastjugotredje
kolmekümnestrettionde
neljakümnesfyrtionde
viiekümnesfemtionde
kuuekümnessextionde
seitsmekümnessjuttionde
kaheksakümnesåttionde
üheksakümnesnittionde
sajashundrade

Andra användbara ord

umbes eller ligikauduungefär
üle eller rohkem kuiöver
alla eller vähem kuiunder

Exempel

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943294
97559755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga estländska ord på denna sida. Klicka bara på ett ord för att höra hur det låter.

Stöd vårt arbete

Hjälp oss att förbättra den här sidan genom att bli en supporter på Patreon. Fördelarna inkluderar borttagning av alla annonser från webbplatsen och tillgång till Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en supporter