Tid

Här är några tidsrelaterade engelska ord.

Tidenheter

second sekund
minute minut
hour timme
day dag
week vecka
fortnight fjorton dagar
month månad
year år
decade decennium
century århundrade
weekend veckoslut
leap year skottår

Tid på dagen

morning morgon
afternoon eftermiddag
evening kväll
night eller night time natt, nattetid
midday eller noon middag
midnight midnatt
dawn gryning
dusk skymning
sunrise soluppgång
sunset solnedgång

Andra tidsrelaterade ord

now nu
then sen
immediately eller straight away omedelbart, nu direkt
soon snart
earlier tidigare
later senare

Frekvens

never aldrig
rarely sällan
occasionally då och då
sometimes ibland
often eller frequently ofta, frekvent
usually eller normally vanligtvis, oftast
always alltid
every day eller daily varje dag, dagligen
every week eller weekly varje vecka
every month eller monthly varje månad, månatligen
every year eller yearly varje år, årligen
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga engelska ord på denna sida. Klicka bara på ett ord för att höra hur det låter.

Mobilapp

Vår prisbelönta engelska språkguide för Androidenheter innehåller över 6000 användbara fraser och ord med ljudfiler.

Get it on Google Play