Nummer

Lär dig siffror på engelska.

Grundtal

zero noll (talspråk och för temperaturer)
nil noll (används när man pratar om ställningar och resultat inom sportvärlden)
nought noll (siffran 0)
"O" noll (uttalas som den engelska bokstaven "O", och används i talkspråk, framför allt om telefonnummer)
one ett
two två
three tre
four fyra
five fem
six sex
seven sju
eight åtta
nine nio
ten tio
eleven elva
twelve tolv
thirteen tretton
fourteen fjorton
fifteen femton
sixteen sexton
seventeen sjutton
eighteen arton
nineteen nitton
twenty tjugo
twenty-one tjugoett
twenty-two tjugotvå
twenty-three tjugotre
thirty trettio
forty fyrtio
fifty femtio
sixty sextio
seventy sjuttio
eighty åttio
ninety nittio
one hundred, a hundred etthundra
one hundred and one, a hundred and one etthundraett
two hundred tvåhundra
three hundred trehundra
one thousand, a thousand ettusen
two thousand tvåtusen
three thousand tretusen
one million, a million en miljon
one billion, a billion en miljard

Repetitioner

once en gång
twice två gånger
three times tre gånger
four times fyra gånger
five times fem gånger

Ordningstal

first första
second andra
third tredje
fourth fjärde
fifth femte
sixth sjätte
seventh sjunde
eighth åttonde
ninth nionde
tenth tionde
eleventh elfte
twelfth tolfte
thirteenth trettonde
fourteenth fjortonde
fifteenth femtonde
sixteenth sextonde
seventeenth sjuttonde
eighteenth artonde
nineteenth nittonde
twentieth tjugonde
twenty-first tjugoförsta
twenty-second tjugoandra
twenty-third tjugotredje
thirtieth trettionde
fortieth fyrtionde
fiftieth femtionde
sixtieth sextionde
seventieth sjuttionde
eightieth åttionde
ninetieth nittionde
hundredth hundrade

Andra användbara ord

about eller approximately ungefär/cirka
over eller more than över/mer än
under eller less than under/mindre än

Exempel

36 36
54 54
89 89
106 106
123 123
678 678
3,294 3294
9,755 9755
2,608,411 2 608 411
0.5 0,5
4.93 4,93
87.04 87,04
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga engelska ord på denna sida. Klicka bara på ett ord för att höra hur det låter.

Mobilapp

Vår prisbelönta engelska språkguide för Androidenheter innehåller över 6000 användbara fraser och ord med ljudfiler.

Get it on Google Play