Nummer

Lär dig siffror på engelska.

Grundtal

zeronoll (talspråk och för temperaturer)
nilnoll (används när man pratar om ställningar och resultat inom sportvärlden)
noughtnoll (siffran 0)
"O"noll (uttalas som den engelska bokstaven "O", och används i talkspråk, framför allt om telefonnummer)
oneett
twotvå
threetre
fourfyra
fivefem
sixsex
sevensju
eightåtta
ninenio
tentio
elevenelva
twelvetolv
thirteentretton
fourteenfjorton
fifteenfemton
sixteensexton
seventeensjutton
eighteenarton
nineteennitton
twentytjugo
twenty-onetjugoett
twenty-twotjugotvå
twenty-threetjugotre
thirtytrettio
fortyfyrtio
fiftyfemtio
sixtysextio
seventysjuttio
eightyåttio
ninetynittio
one hundred, a hundredetthundra
one hundred and one, a hundred and oneetthundraett
two hundredtvåhundra
three hundredtrehundra
one thousand, a thousandettusen
two thousandtvåtusen
three thousandtretusen
one million, a millionen miljon
one billion, a billionen miljard

Repetitioner

onceen gång
twicetvå gånger
three timestre gånger
four timesfyra gånger
five timesfem gånger

Ordningstal

firstförsta
secondandra
thirdtredje
fourthfjärde
fifthfemte
sixthsjätte
seventhsjunde
eighthåttonde
ninthnionde
tenthtionde
eleventhelfte
twelfthtolfte
thirteenthtrettonde
fourteenthfjortonde
fifteenthfemtonde
sixteenthsextonde
seventeenthsjuttonde
eighteenthartonde
nineteenthnittonde
twentiethtjugonde
twenty-firsttjugoförsta
twenty-secondtjugoandra
twenty-thirdtjugotredje
thirtiethtrettionde
fortiethfyrtionde
fiftiethfemtionde
sixtiethsextionde
seventiethsjuttionde
eightiethåttionde
ninetiethnittionde
hundredthhundrade

Andra användbara ord

about eller approximatelyungefär
over eller more thanmer än
under eller less thanunder

Exempel

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3,2943294
9,7559755
2,608,4112 608 411
0.50,5
4.934,93
87.0487,04
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga engelska ord på denna sida. Klicka bara på ett ord för att höra hur det låter.