Hälsa

Här är några ord på engelska relaterade till hälsa, samt namnen på olika sjukdomar och åkommor.

Sjukdomar och åkommor

acne akne
AIDS (förkortning av acquired immunodeficiency syndrome) AIDS
allergic reaction allergisk reaktion
allergy allergi
altitude sickness höjdsjuka
amnesia amnesi
appendicitis blindtarmsinflammation
arthritis ledinflammation
asthma astma
athlete's foot fotsvamp
backache ryggont
bleeding blödning
blister blåsa
boil böld
broken (till exempel broken bone, broken arm eller broken leg) bruten
bronchitis luftrörskatarr
bruise blåmärke
cancer cancer
chest pain bröstsmärta
chicken pox vattkoppor
cold förkylning
cold sore munsår
concussion hjärnskakning
conjunctivitis bindhinneinflammation
constipation förstoppning
cramp kram
corn liktorn
cough hosta
cut skärsår
dehydration uttorkning
dementia demens
depression depression
diabetes diabetes
diarrhoea diarée
disease sjukdom
dizziness yrsel
dyslexia dyslexi
earache öronvärk
eating disorder ätstörning
eczema eksem
epilepsy epilepsi
fatigue trötthet
fever feber
flu (förkortning av influenza) influensa
food poisoning matförgiftning
fracture fraktur
frostbite köldskada
glandular fever körtelfeber
gout gikt
graze skrubbsår
haemophilia blödarsjuka
haemorrhoids (kallas även piles) hemmorojder
hair loss eller alopecia håravfall
hay fever hösnuva
headache huvudvärk
heart attack hjärtattack
heart disease hjärtsjukdom
heartburn halsbränna
heat stroke värmeslag
hepatitis hepatit
hernia bråck
high blood pressure eller hypertension högt blodtryck
HIV (förkortning av human immunodeficiency virus) HIV
hypothermia hypotermi
indigestion matsmältningsbesvär
infection infektion
inflammation inflammation
injury skada
ingrown toenail nageltrång
insomnia sömnlöshet
jaundice gulsot
leukaemia leukemi
low blood pressure eller hypotension lågt blodtryck
lump knöl
lung cancer lungcancer
malaria malaria
measles mässling
meningitis hjärnhinneinflammation
migraine migrän
miscarriage missfall
morning sickness illamående på morgonen (graviditet)
MS (förkortning av multiple sclerosis) MS
mumps påssjuka
nausea illamående
nosebleed näsblod
obesity fetma
pneumonia lunginflammation
polio polio
rabies rabies
rash hudutslag
rheumatism reumatism
schizophrenia schizofreni
slipped disc diskbråck
sore throat halsont
splinter spricka
sprain stukning
spots utlsag
STI (förkortning av sexually transmitted infection) sexuellt överförbar infektion
stomach ache magont
stress stress
stroke stroke
sunburn solskada
swelling svullnad
tonsillitis halsfluss
tuberculosis tuberkulos
typhoid fever eller typhoid tyfus
ulcer sår
virus virus
wart vårta

Andra hälsorelaterade ord

antibiotics antibiotika
prescription recept
medicine medicin
pill piller
tablet tablett
doctor doktor
GP (förkortning av general practitioner) allmänläkare
consultant överläkare
anaesthetist narkosläkare
surgeon kirurg
nurse sjuksköterska
patient patient
gynecologist gynekolog
chiropodist fotvårdsspecialist
radiographer röntgenassistent
anaesthetic bedövning
drip dropp
hospital sjukhus
operating theatre operationssal
operation operation
physiotherapy sjukgymnastik
surgery kirurgi
ward sjukhusrum
appointment besök
medical insurance sjukförsäkring
waiting room väntrum
blood pressure blodtryck
blood sample blodprov
pulse puls
temperature temperatur
urine sample urinprov
x-ray röntgen
blind blind
deaf döv
partially sighted synskadad
disabled funktionshindrad
paralysed förlamad
asthmatic asmatiker
epileptic epileptiker
haemophiliac blödare
injection spruta
vaccination vaccinering
suppository stolpiller
pregnancy graviditet
pregnant gravid
to give birth att föda
contraception preventivmedel
abortion abort
infected infekterad
inflamed inflammerad
septic infekterad
swollen svullen
unconscious medvetslös
pain smärta
painful smärtsam
well bra
unwell dålig
ill sjuk
pus var
scar ärr
stitches stygn
wound sår
bandage bandage
crutches kryckor
hearing aid hörapparat
sling mitella
splint skena
wheelchair rullstol
sleep sömn
to bleed att blöda
to catch a cold att bli förkyld
to cough att hosta
to be ill att vara sjuk
to be sick att vara sjuk
to feel sick att känna sig sjuk
to heal att läka
to hurt att göra ont
to limp att halta
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga engelska ord på denna sida. Klicka bara på ett ord för att höra hur det låter.

Mobilapp

Vår prisbelönta engelska språkguide för Androidenheter innehåller över 6000 användbara fraser och ord med ljudfiler.

Get it on Google Play

Stöd vårt arbete

Hjälp oss att förbättra den här sidan genom att bli en supporter på Patreon. Fördelarna inkluderar borttagning av alla annonser från webbplatsen och tillgång till Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en supporter