Geografiska begrepp och uttryck

Här är några ord på engelska för geografiska begrepp och andra termer som är relaterade till geografi.

Inlandet

countryside landsbygd
hill kulle
mountain berg
valley dal
wood skog
forest skog
copse skogsdunge
field fält
meadow äng
plain slätt
moor hed
bog mosse
swamp kärr
hedge häck
path stig
fence staket
wall mur
ditch dike
gate grind
farm bondgård
bridge bro
desert öken
glacier glaciär
jungle djungel
rainforest regnskog
volcano vulkan
stream å
river flod
canal kanal
pond damm
lake sjö
reservoir damm (uppdämd sjö)
waterfall vattenfall
well vattenkälla eller brunn
dam damm
power station kraftverk
wind farm vindkraftpark
mine gruva
quarry stenbrott

Jordbrukstermer

agriculture jordbruk
barn lada
farmhouse bondgård
crop gröda
harvest skörd
hay
wheat vete
irrigation bevattning
livestock boskap
to plough att ploga
to harvest att skörda

Kusten

ocean världshav/ocean
sea hav
coast eller shore kust
beach strand
cliff klippa/bergvägg
island ö
peninsula halvö
rock klippa
tide tidvatten
wave våg
pier pir
lighthouse fyr
harbour hamn
oil rig oljerigg

Andra användbara ord

country land
city storstad
town stad
village by
eruption vulkanutbrott
earthquake jordbävning
tsunami tsunami
avalanche lavin
landslide jordskred
lava lava
capital city eller capital huvudstad
border landsgräns
national park nationalpark
North Pole nordpolen
South Pole sydpolen
Equator ekvatorn
longitude longitud
latitude latitud
sea level havsyta
erosion eriosion
pollution förorening
atmosphere atmosfär
environment miljö
population befolkning
famine svält
fossil fuel fossilbränsle
energy energi
unemployment arbetslöshet
landscape landskap
literacy läs- skrivkunnighet
malnutrition undernäring
migration folkvandring
radiation strålning
nuclear energy kärnkraft
crater krater
sand dune sanddyn
trade handel
urban urban
rural landsbygd
economy ekonomi
poverty fattigdom
slum slumkvarter
life expectancy medellivslängd
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga engelska ord på denna sida. Klicka bara på ett ord för att höra hur det låter.

Mobilapp

Vår prisbelönta engelska språkguide för Androidenheter innehåller över 6000 användbara fraser och ord med ljudfiler.

Get it on Google Play

Stöd vårt arbete

Hjälp oss att förbättra den här sidan genom att bli en supporter på Patreon. Fördelarna inkluderar borttagning av alla annonser från webbplatsen och tillgång till Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en supporter