Anställning

Här är några jobbrelaterade ord på engelska.

Få ett jobb

ad eller advert (förkortning av advertisement) annons
application form ansökningsformulär
appointment möte
CV (förkortning av curriculum vitae) CV
job description jobbesrkivning
interview intervju
job offer eller offer of employment jobberbjudande
qualifications kvalifikationer
to apply for a job att söka ett jobb
to accept an offer att tacka ja till ett jobb
to reject an offer eller to turn down an offer att tacka nej till ett jobb
to hire att anställa
job jobb
career karriär
part-time deltid
full-time heltid
shift work skiftarbete
temporary tillfälligt
contract kontrakt
permanent fast
starting date startdatum
notice period uppsägningstid

Lön och förmåner

bonus bonus
car allowance reseersättning (för bil)
company car firmabil
health insurance sjukförsäkring
holiday pay semesterersättning
holiday entitlement semesterberättigande
maternity leave mammaledighet
overtime övertid
paternity leave pappaledighet
part-time education deltidsutbildning
pension scheme eller pension plan pensionsplan
promotion befordran
salary lön
salary increase löneförhöjning
sick pay sjuklön
staff restaurant arbetsplatsrestaurang
training scheme utbildningssystem
travel expenses resekostnader
wages lön
working conditions arbetsvillkor
working hours arbetstid

Olika slags arbeten

owner ägare
managing director verkställande direktör
director chef
manager avdelningschef
boss chef
colleague kollega
trainee praktikant
apprentice lärling
volunteer volontär

Lämna jobbet

to fire att avskeda
to get the sack att få sparken (vardagligt tal)
to resign att säga upp sig
to retire att gå i pension
leaving date datum för att lämna tjänsten
redundant friställd
redundancy friställning
redundancy pay ung. avgångsvederlag
retirement age pensionsålder

Andra användbara ord

apprenticeship lärlingstjänst
department avdelning
experience erfarenhet
factory fabrik
fire drill brandövning
health and safety häsla och säkerhet
internship praktiktjänst
meeting möte
office kontor
rate of pay lönenivå
reception reception
security säkerhet
strike strejk
switchboard telefonväxel
timekeeping tidkontroll
trade union fackförbund
training course utbildningskurs
work arbete
work experience jobberfarenhet
to go on strike att gå ut i strejk
to be off sick att vara sjukskriven
self-employed egenföretagare
unemployed arbetslös
retired pensionär
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga engelska ord på denna sida. Klicka bara på ett ord för att höra hur det låter.

Mobilapp

Vår prisbelönta engelska språkguide för Androidenheter innehåller över 6000 användbara fraser och ord med ljudfiler.

Get it on Google Play

Stöd vårt arbete

Hjälp oss att förbättra den här sidan genom att bli en supporter på Patreon. Fördelarna inkluderar borttagning av alla annonser från webbplatsen och tillgång till Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en supporter